Burtnieki » World Travel
 

 Burtnieki

18/3/2010

burtnieki 72 jpg
burtnieki 72 jpg Burtnieku bazn?ca

latviamapburtnieki jpg
latviamapburtnieki jpg Will be held in our retreat center at Burtnieki Latvia The weekend starts on a Thursday evening at 18 00 and lasts 72 hours ending Sunday evening

Burtnieki1 jpg
Burtnieki1 jpg

burtnieki interior 72 jpg
burtnieki interior 72 jpg Bazn?cas interjers

burtnieki 2 72 jpg
burtnieki 2 72 jpg Burtnieku bazn?ca

burtnieki 3 72 jpg
burtnieki 3 72 jpg Burtnieku bazn?ca

burtnieki1b jpg
burtnieki1b jpg 1 Burtnieku mui?as ansamblis un parks Mui?as kompleks? ietilpst parks un 1284 gad? p?c citiem avotiem 1305 gad? celt?s Livonijas orde?a pilsdrupas k? ar? mui?kunga

burtnieki JPG
burtnieki JPG

zirgi burtnieki1b jpg
zirgi burtnieki1b jpg 2 Zirgaudz?tava Burtnieki +371 29452833 www burtnieki com Burtnieku zirgaudz?tava veidota uz 1941 g dibin?t?s valsts saimniec?bas b?zes Kategoriju Valsts zirgaudz?tava

burtnieki zirdzinji jpg
burtnieki zirdzinji jpg Burtnieku parks un terase

burtnieki.com

Burtnieki - Vikip?dija
Burtnieki ir apdz?vota vieta Burtnieku novada Burtnieku pagast?, Burtnieka ezera dienvidu krast?. Novada un pagasta centrs. Burtnieku v?rds v?stures dokumentos pirmo reizi ...

burtnieki.com

Category : reserved to connected users | Write a comment | Print

Comments

| Contact author |